Archivo de Público
Martes, 20 de Diciembre de 2011

La crisi destrueix 100.000 llocs de treball dels joves

Un estudi revela que l'atur entre els graduats en FP és inferior a la resta

PÚBLIC ·20/12/2011 - 06:34h

En els darrers qua­tre anys­, Catalunya ha perdut 100.000 llocs de treball de joves de 20 a 24 anys. Un total de 271.000 joves d'aquestes edats tenien feina el 2007. Un any més tard esclatava la crisi econòmica i la seva petjada ha provocat que el 2011 tan sols 170.000 d'aquests joves es trobin ocupats. Aquest fet suposa un descens del 36,97%, una tendència fins i tot superior a la registrada entre els joves d'entre 16 i 19 anys, amb 40.000 llocs de treball menys un 31%.

Les dades es van donar a conèixer ahir durant la presentació de l'estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2011, elaborat pel Consell General de Cambres de Catalunya i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Malgrat les dades negatives, el Consell de Cambres i Ensenyament consideren que els graduats de formació professional (FP) segueixen mantenint els índexs d'inserció laboral de les últimes promocions. I és que mentre l'atur general entre els joves de 16 a 24 anys és del 43,6%, en el cas dels graduats en formació professional tant els graduats mitjans com els superiors, l'índex d'atur se situa en el 12,5% .

Més de la meitat dels graduats professionals tenen contractes temporals

Tot i que les taxes d'atur són millors que les que presenten la resta de joves, aquestes han crescut en els darrers anys. Així, els graduats mitjans que estan buscant feina han passat de representar el 5,71% el 2007 al 13,8% el 2011, situació que també es dóna entre els graduats superiors, on s'ha passat del 3,44% fa quatre anys al 12,53% en la darrera promoció.

Com més nivell, millor salari

Segons l'enquesta, les principals vies per trobar feina per als graduats de FP són les xarxes personals, les pràctiques en empreses, a través del centre escolar, enviant un currículum per iniciativa pròpia i responent a ofertes de treball. L'estudi també destaca que com més alt sigui el nivell d'estudis assolit pels joves més retribució salarial reben. Segons aquestes dades, els estudiants que tenen feines remunerades amb menys de 600 euros són principalment els que han cursat programes de qualificació professional inicial (PQPI), que també són majoria entre els que cobren entre 600 i 900 euros (60,37%).

El gran problema és que els joves no troben feines per al seu nivell d'estudis

En franges superiors, la majoria dels joves que cobren entre 900 i 1.200 euros són graduats superiors (46,89%), seguits dels que han cursat un grau mitjà (43,25%). Entre els que cobren de 1.200 a 1.500 euros, el 21,54% són graduats de cicles superiors, seguits dels de mitjans (14,16%), mentre que els PQPI només representen el 0,76%. També són majoria els joves que han fet un grau superior entre els que cobren més de 1.500 euros.

Els joves també han vist que augmenten les dificultats per trobar una feina adequada als seus nivells d'estudis. Així, per exemple, el 78,45% dels estudiants de grau mitjà trobaven una feina relacionada amb els seus estudis el 2007, un percentatge que s'ha reduït al 67,95% el 2011. Aquesta és la causa que més addueixen els graduats quan responen a la pregunta sobre per què no troben feina. El 39,71% dels homes i el 36,75% de les dones asseguren que no troben ofertes que s'adeqüin als seus estudis, situació que es repeteix entre els graduats superiors. El segon motiu en ambdós casos és la manca d'experiència, el tercer altres situacions personals i el quart la manca d'ofertes econòmicament atractives.

Els contractes temporals són els més utilitzats en el cas dels graduats superiors de FP: 53,85%, un percentatge que s'eleva al 66,57% entre els que han cursat PQPI.