Archivo de Público
Viernes, 4 de Noviembre de 2011

La indústria aporta el 47 % de l'ocupacióa Catalunya

 

 

PÚBLIC ·04/11/2011 - 11:19h

PÚBLIC - Camions i nau industrial.

La indústria proporciona a Catalunya el 47,5% de l'ocupació i suposa fins al 44,4% del pes de l'economia en termes de valor afegit, segons les conclusions exposades en un informe sobre el moment actual de crisi que ha elaborat el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), organisme autònom que assessora el Govern català en matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació.

L'estudi ha analitzat la situació de la indústria, tenint en compte el canvi de model i la crisi, i els seus efectes sobre el conjunt de l'economia catalana. Una de les principals conclusions a què ha arribat l'informe és que la indústria és l'únic sector català que incrementa la productivitat mitjana, tant si orienta la seva activitat cap al consum intern com si ho fa cap a l'exportació. L'informe també estableix una relació directa entre el màxim augment d'ocupació de persones qualificades manuals i el creixement de la demanda de productes industrials.

Clau per al creixement

El sector químic, el material de transport, els serveis a empreses, els equips elèctrics i electrònics i els transports i les telecomunicacions són les àrees que aporten més productivitat i ocupació al conjunt de la economia.

Al mateix temps, la indústria és també el sector que té més capacitat d'arrossegament sobre la recerca i el desenvolupament (R+D), ja que, segons les conclusions de l'estudi, a més producció industrial més creixement en aquest àmbit.

El CTESC recomana un creixement centrat en la indústria per millorar la competitivitat i la productivitat de l'economia i consolidar i augmentar l'ocupació.