Archivo de Público
Jueves, 14 de Julio de 2011

Els arquitectes deploren la crisi de l'habitatge públic

El Col·legi d'Arquitectes alerta que 100.000 llocs de treball estan "en perill"

VÍCTOR ARRAZOLA ·14/07/2011 - 00:59h

VÍCTOR ARRAZOLA - Estat en què es troba una obra paralitzada al barri del Gorg, a Badalona. m. ángeles torres

El degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), Lluís Comerón, va avaluar ahir la incidència entre els professionals de la crisi econòmica i la fi de la bombolla immobiliària. Comerón va explicar que en els últims cinc anys el nombre d'edificis visats a Catalunya ha disminuït un 88%, va exposar les dificultats per les quals travessen molts despatxos d'arquitectura i va lamentar l'aturada en l'habitatge públic.

Comerón va assenyalar que la tipologia de superfície que més ha patit la crisi ha estat l'habitatge privat, que va disminuir en gairebé el 60% en el darrer lustre, i va ressaltar que la xifra d'habitatges projectats a Catalunya se situa a nivells inferiors al 1960. Entre el 2006 i el 2010 s'ha passat de visar edificis que sumaven una superfície de 30 milions de metres quadrats a una xifra que ni tan sols arriba als 4 milions de metres quadrats.

La construcció ha passat de tenir un pes del 12% del PIB a tenir-ne el 2%

El degà va notificar la situa­ció crítica per la qual passen molts despatxos d'arquitectes. "On abans hi havia deu llicenciats treballant, ara només són un o dos", va dir, i va subratllar que la "falta de perspectives de futur" fa que molts despatxos meditin la possibilitat de tancar.

L'arquitecte va destacar que el 2006 el sector de la construcció tenia un pes d'entre el 10% i el 12% del producte interior brut (PIB) de Catalunya, mentre que la mitjana de l'eurozona era d'un 10%.

Actualment la construcció només té un pes d'entre l'1% i el 2% del total del PIB, quan el COAC considera que aquest sector hauria d'assolir, com a mínim, un 6% del PIB en els propers mesos.

El COAC no ha visat cap habitatge públic durant el primer semestre del 2011

Manca d'habitatge social

Comerón va denunciar la situa­ció "d'aturada" en què es troba l'habitatge públic, i va indicar que "no s'ha visat cap habitatge públic en tot Catalunya en el que va d'any". Respecte d'aquesta qüestió, va explicar que la superfície d'edificis de promoció pública visats pel COAC va patir un descens significatiu, d'un 96%, en els darrers cinc anys.

El degà va assegurar que aquesta situació es contraposa a la necessitat d'habitatge públic que té la societat i es va emparar en el dret constitucional d'una residència digna per demanar a les administracions més inversions.

La manca de projectes augura un augment de la desocupació

Aquestes xifres, no obstant això, van ser qüestionades ahir mateix per la Generalitat, que va respondre a les afirmacions del degà del COAC indicant que el primer trimestre del 2011 es van iniciar 2.668 habitatges. La nota de la Generalitat es referia als visats del Col·legi d'Aparelladors, no als que tramita el Col·legi d'Arquitectes. També sosté l'administració catalana que en aquest període es va atorgar la qualificació provisional d'habitatge de protecció oficial a un total de 1.072 residències a Catalunya.

En la roda de premsa, Comerón va recordar que el COAC treballa "amb un marge d'anticipació d'entre un i dos anys en el sector de la construcció" i va advertir que el fet que no hi hagi projectes en marxa en l'actualitat és un indicador inequívoc que la situació no millorarà pròximament.

El pitjor encara no ha arribat

L'arquitecte va prevenir que la crisi en la construcció encara no ha arribat al seu punt més dramàtic, ja que les obres s'han anat allargant per tal de no fer fora tots els treballadors. Malgrat això, va avisar que la situació "està a punt d'arribar al final per la manca de projectes".

En aquest sentit, va alertar que hi ha més de 100.000 llocs de treball "en perill" i es va mostrar molt pessimista. "Cent mil persones que perdin la seva ocupació a Catalunya és una quantitat inassolible socialment i amb un greu perill d'arrossegar la resta de l'autonomia", va constatar l'arquitecte.

Comerón va assegurar que des del COAC s'està treballant amb els departaments de la Generalitat i amb altres organismes vinculats al sector per tal de fomentar la recuperació a través d'un pla de rescat del sector.