Archivo de Público
Miércoles, 6 de Julio de 2011

El 90% dels llicenciats troba feina malgrat la crisi

Augmenta el nombre d'estudiants que han de compaginar carrera i feina

ROSA FERNÁNDEZ ·06/07/2011 - 08:20h

Les persones amb titulació universitària tampoc escapen de la crisi, tot i que afronten situacions laborals molt més estables que d'altres col·lectius. L'atur s'ha duplicat entre els llicenciats en els darrers tres anys, però malgrat això gaudeixen d'una ocupació del 90%. Aquestes dades es desprenen de la macroenquesta que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU) ha elaborat entre el 60% dels estudiants que van aconseguir la titulació universitària l'any 2007 a tots els centres catalans, tant públics com privats.

Els llicenciats en arquitectura són els que més han patit l'atur. El descens de la construcció i la crisi immobiliària en són els causants. "Ara cal que els arquitectes es reconverteixin i s'adaptin a les noves necessitats, com per exemple l'energia solar", va apuntar el director de l'AQU, Josep Anton Ferré. Per contra, Medicina, Odontologia i Química són les titulacions menys afectades per l'atur i la crisi.

Tot i l'atur, tenir una carrera facilita trobar un lloc de treball a més d'un 50%

Però encara que l'atur hagi augmentat entre els llicenciats, tenir una titulació universitària ofereix un 50% més de possibilitats de trobar feina. I és que l'atur entre els joves de 25 a 30 anys, que és del 17%, es redueix a la meitat entre els que tenen estudis universitaris. L'informe revela que 9 de cada 10 joves que es van titular ara fa tres anys estan ocupats, fet que significa que els universitaris catalans tenen el doble d'oportunitats de trobar feina que la resta de joves. "Les universitats són fàbriques d'empleats i no pas d'aturats, com alguns apunten", va assegurar el president de l'AQU, Joaquim Prats.

Nivell alt d'insatisfacció

L'informe també detecta una reducció del nombre d'universitaris que poden dedicar-se a estudiar a temps complet. De fet, el 70% dels titulats l'any 2007 van compaginar els estudis amb la feina, cosa que va facilitar la seva inserció laboral, ja que 4 de cada 10 ocupats actualment ja treballaven abans d'acabar la carrera.

Entre els enquestats, només un 56% treballa exactament del que va estudiar

Tot i que una carrera universitària serveix de flotador per poder surar en l'oceà de l'atur, els titulats mostren un alt índex d'insatisfacció amb la seva feina. Des del 2008, la nota que els titulats posen al seu grau de satisfacció ha baixat més d'un punt i se situa en un 4,56. Segons l'AQU, "la davallada reflecteix l'impacte de la crisi en la percepció de la qualitat de la feina i de les seves perspectives de futur".

Entre el total dels enquestats, només un 56% treballa exactament del que va estudiar. Els qui van cursar llicenciatures de ciències de la salut han trobat feina relacionada amb la seva titulació en un 96% dels casos. En canvi, aquesta xifra es redueix al 70% pel que fa als estudis d'humanitats.

L'estabilitat laboral també s'ha ressentit en els darrers tres anys. Respecte als resultats del 2008, el nombre de contractes indefinits s'ha reduït en un 4%. Actualment, un 55% dels contractes són fixos i un 32%, de tipus temporal. L'informe també destaca que internet s'està consolidant com una eina essencial per trobar feina entre els joves. Tot i així, els contactes segueixen ocupant la primera posició pel que fa a mètodes per aconseguir un lloc de treball.

Pel que fa al sou dels treballadors amb titulació universitària, destaca que un 45% dels enquestats es declara com a "més de dosmileurista". Segons l'estudi, més d'un 42% cobra uns dos mil euros al mes i només el 12,6% es declara mileurista. Les xifres ballen en relació amb la titulació, ja que els "més de dosmileuristes" representen el 60% dels titulats en carreres tècniques que han trobat feina. En canvi, en les titulacions d'humanitats són el 26,4%.

L'informe també constata que la innovació i la crisi no són un bon binomi. I és que només un 1% dels titulats universitaris han optat per crear una empresa pròpia.