Archivo de Público
Martes, 21 de Junio de 2011

L'escletxa entre escola pública i privada es manté a Catalunya

Un de cada cinc estudiants de sisè de primària en centres públics no adquireix les competències bàsiques

DANI CORDERO ·21/06/2011 - 08:20h

Un de cada cinc alumnes de sisè de primària que estudia en centres públics no té les competències acadèmiques mínimes del seu curs. Ni en castellà, ni en català, ni en matemàtiques, ni en anglès. Així ho certifiquen els resultats de les proves efectuades el passat mes de maig per prendre la temperatura a l'alumnat abans de passar a l'educació secundària.

Els mals resultats són més aguts als centres públics però no són aliens a les escoles concertades i privades. Cap grup supera els objectius del Consell d'Europa, que pretén que els suspesos no superin el 15% del l'alumnat. L'única conclusió positiva de l'avaluació és que el curs 2010-2011 es va aconseguir millorar els resultats de la promoció anterior, tot i que continuen lluny de l'avaluació de l'any anterior. I no hi ha manera de saber si són l'inici d'una tendència que s'allargui en el temps.

Els alumnes que no van superar les proves de primària faran deures a l'estiu

El que sí que es consolida en les proves és que els centres públics surten malparats de la distribució social a les seves aules. Es retallen les diferències, però molt lleugerament. Tot i millorar en l'últim any, els seus resultats són encara molt pitjors que els dels centres concertats i privats. I les dades arriben quan les escoles públiques estan a punt de suprimir la sisena hora dels seus horaris, la mesura que equiparava tot els centres en hores lectives. "Les competències bàsiques s'han d'assolir en l'horari bàsic de cinc hores", va subratllar ahir la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, que va evitar relacionar sisena hora i millora de coneixements.

De fet, el president del Consell Superior d'Avaluació, Joan Maeto, va defensar que el departament reforçarà els centres que tinguin més diferències socioeconòmiques amb més recursos i el manteniment de la sisena hora, tot i que els sindicats ja han començat a denunciar que no serà amb la mateixa dotació docent que fins ara. Segons el departament, uns 400 centres s'aprofitaran d'aquesta excepció, mentre que CCOO quantifica aquesta dotació extraordinària en només 200 escoles públiques.

Les proves fetes al maig posen de manifest que en català, en castellà i en matemàtiques les diferències de suspesos entre els centres públics i els finançats amb algun tipus de recurs privat és d'uns deu punts. En castellà, les bones notes despunten en els centres privats, on també hi ha un escàs nivell de suspesos. En tots els casos, les notes mitjanes són més altes a les escoles privades.

Rigau desvincula els resultats de l'aplicació dela sisena hora

Però les diferències es disparen en l'anglès. Als centres públics suspenen el 26,6%, mentre que als concertats només un 14% i als privats purs un 4%. "Em fa pensar que aquest resultat es deu a les activitats extraescolars que fan els alumnes de centres concertats i privats", va assenyalar ahir Josep Miquel Lacasta, de CCOO. En els alumnes amb una situació socioeconòmica més baixa, els que no es poden pagar aquestes classes addicionals, els suspensos són del 39%.

Deures d'estiu

La comprensió lectora és l'àmbit en què s'aconsegueixen millors resultats en llengües, mentre que els resultats en expressió escrita estan estancats. Pel que fa a les matemàtiques la matèria que millora més respecte a l'any passat, destaquen numeració i càlcul, on la nota mitjana és del 8,9. Les àrees d'espai, forma i mesura i de relacions i canvis no evolucionen i es mantenen igual que fa un any.

Amb els resultats de les proves a les mans, la consellera va assegurar que el seu equip donarà una altra utilitat a l'avaluació perquè els exàmens, posats en marxa fa tres anys, deixin de ser una certificació. Ensenyament enviarà els resultats als centres perquè puguin fer "una cirurgia individualitzada" amb l'objectiu d'adaptar el seu currículum en funció dels suspesos.

Però el gran canvi arribarà per als estudiants que no han superat les proves. Els deures voluntaris que feien cada estiu tots els estudiants seran obligats per als suspesos. Els hauran de fer adaptats a les seves necessitats i els entregaran als seus nous professors de primer d'ESO, que els tindran en compte en l'avaluació del primer trimestre. El Departament d'Ensenyament ja ha enviat a tots els centres aquesta instrucció i els alumnes hauran de firmar un compromís de fer els treballs, que hauran de descarregar de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC). Per primera vegada, els resultats sortiran a títol informatiu en els expedients acadèmics dels alumnes que s'entreguen a final de curs.

Maeto va explicar que, després de tres anys, aquestes proves impulsades pel Tripartit patiran algun canvi "de cara al futur". En aquests últims ja s'havien introduït, per exemple, en l'examen d'anglès, on la prova d'audició es repetia una vegada més que l'any passat.