Archivo de Público
Viernes, 10 de Septiembre de 2010

Aprovat el traçat del quart cinturó

Els enginyers avalen el projecte

D. C. S. ·10/09/2010 - 06:30h

D. C. S. -

Projectes que van bé i d'altres que pateixen eterns endarreriments. És el que posa de manifest el primer informe sobre obres públiques elaborat pel Col·legi d'Enginyers de Camins de Catalunya, en què es reclama al Ministeri de Foment que es tingui en compte el preu d'aturar obres abans de fer-ho i demana que s'analitzi a fons la conveniència o no d'iniciar inversions, tenint en compte el que retornarà en beneficis pel seu ús.

Quart cinturó

El traçat de la B-40 presentat pel Ministeri de Foment al juliol, molt similar al que defensava el Departament de Política Territorial, agrada als enginyers: "Va en la bona línia". Consideren que és necessària una via ràpida i de gran capacitat que ajudi a descongestionar la B-30, però demanen que la via sigui inclosa a l'anomenat corredor mediterrani.

Enllaç de l'A-2 i l'AP-7

És una de les obres que es reclama reactivar, tot i que la retallada pressupostària de Foment la té paralitzada. El col·legi considera que la connexió a Castellbisbal suposaria "un molt elevat nivell de trànsit".

Eix Transversal

El desdoblament de la C-25 als trams Vic-Manresa i Manresa-Cervera va tard, tres anys després de la seva licitació, i és impossible que es compleixi el calendari previst inicialment. Els problemes de finançament de l'adjudicatària Cedinsa són aprofitats pel col·legi per proposar la implantació de la directiva de l'Eurovinyeta, que permetria que els camions paguessin per l'ús de les carreteres catalanes. L'Eix Transversal es finança mitjançant el denominat peatge a l'ombra, que paga la Generalitat.

Desdoblament de la N-II

Després de quinze anys, diu l'informe, el desdoblament de la N-II a Girona ha perdut importància, tot i que continua sent necessària. Els enginyers subratllen que l'ampliació de l'AP-7 a tres carrils a Girona li resta rellevància. La concessionària de l'autopista, Acesa, té previst acabar les obres el primer trimestre del pròxim any, cosa que permetrà donar més capacitat a tota la zona.

Accessos als ports

"Cal avançar urgentment en la resolució dels accessos viaris i ferroviaris del front portuari", diu l'informe, en especial referència als del port de Barcelona.

Per al de Barcelona es demana "la materialització dels nous accessos ferroviaris i de la terminal del Prat, així com la millora de l'accessibilitat viària a través de l'ampliació i millora de la ronda litoral". Tanmateix, l'informe aposta per unir els ports de Barcelona i Tarragona en una autoritat portuària única, cosa que augmentaria les sinergies de tots dos ports.

Xarxa ferroviària

"Constatem que les grans actuacions ferroviàries estan costant el doble de temps i de la inversió prevista inicialment", diu l'informe. Posa com a exemple de l'encariment la nova línia 9 del metro, per la qual cosa reclama fer "escenaris realistes i pressupostos ajustats".