Archivo de Público
Viernes, 4 de Junio de 2010

Els experts veuen massa burocràcia a Catalunya

Un informe oficial qüestiona el funcionament de la meitat dels organismes de la Generalitat

D. CORDERO / G. AYUSO ·04/06/2010 - 08:20h

L'informe del grup d'experts que el Govern va encarregar per a la simplificació de l'administració conclou que el nombre d'organismes públics està sobredimensionat, cosa que suposa més costos d'estructura, dificultats d'operativitat i també "dur a terme les activitats de control". Dels 240 organismes analitzats, proposa liquidar-ne o fusionar-ne 104. "Per afrontar el procés de racionalització i simplificació del sector públic amb èxit es requereix el suport ferm al més alt nivell de la Generalitat", diu l'informe.

El Govern ha optat per modificar-ne només una seixantena. La conselleria de Salut és el departament més afectat per les necessitats de reorganització, seguit de Política Territorial i del Departament de Vicepresidència.

Segons l'estudi, hi ha força entitats que per les seves funcions no es justifica la seva existència com a organisme diferenciat de l'administració. Destaca en aquest àmbit el cas del Servei Català de la Salut. També n'hi ha d'altres que no són adequades per a la tasca encomanada, assenyala el document, de més de 700 pàgines.

Al mateix temps, conti­nuen sobrevivint entitats que esperen ser suprimides per unificar-se en un sol organisme. "Posats a fer retallades, abans de tocar els salaris, la Generalitat podria haver començat per retallar entitats", critica Carme Navarro, membre del secreta­riat de CCOO.

Les principals recomanacionsde l'informe són, per àrees:

-Servei Català de la Salut: l'informe considera "important" la dotació de personal, de 513 treballadors. La gestió de centres que desenvolupa és pròpia de l'Institut Català de la Salut (ICS), mentre que altres atribucions "haurien de correspondre exclusivament a l'administració". Per això recomana "avaluar l'impacte de suprimir l'ens públic" i distribuir les seves funcions entre el Departament de Salut i l'ICS.

-Consorci Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya: es dedica a la recerca i divulgació per enfortir les capacitats de direcció política. Els experts diuen que cal accelerar-ne la dissolució.

-Consorci Berguedà 2010: no ha iniciat mai l'activitat.

-El document també subratlla que hi ha entitats que fan la competència al sector privat, com el Consorci de Prevenció i Salut Terrassa i la Immobiliària Corberó.

-Hospital Transfronterer: associació inactiva i sense personal. El Govern sí que n'ha aprovat la dissolució.

-Fundació Privada del Món Rural: atesa la poca dimensió, les seves funcions les pot desen­volupar la Direcció General de Desenvolupament Rural del Govern.

-Energètica d'Instal·lacions Sanitàries: es dedica a la millora d'eficiència energètica dels centres del Servei Català de la Salut. "No té sentit la seva existència", assenyala l'estudi. Està dins dels plans de liquidació.

-Forjas de Cantabria: So­cietat ubicada fora de Catalunya que fabrica peces d'acer forjades. Recomana vendre-la.

-Consorci del Ferrocarril Turístic del Baix Llobregat i Consorci GeoCampus: des del 2006 no tenen funció.

-TVC Multimèdia: gestio­na drets audiovisuals. Sense personal, "caldria estudiar el sentit de la seva existència" i integració a TVC. L'informe també recomana la integració de TVC Edicions, amb dos treballadors.

-Túnel de Toses: gestió de serveis del túnel de Toses. "No té sentit la seva existència", diu l'informe.