Miércoles, 19 de Mayo de 2010

Castells confia en la lluita contra el frau fiscal

Defensa més impostos i fer aflorar diner no declarat

D. C. S. ·19/05/2010 - 06:20h

No tot és retallar despesa. En el pla que el conseller Antoni Castells va posar ahir sobre la taula també hi ha tres punts que es fixen l'objectiu d'aconseguir més recursos, encara que la seva aportació real respecte a l'actual recaptació serà escassa. Una de les novetats és la millora de les actuacions de l'Agència Tributària en matèria de frau fiscal, que sembla una petició expressa d'Iniciativa per Catalunya, que insisteix a demanar més control -i més impostos- sobre els grans patrimonis.

Castells ja va anunciar la setmana passada apujar l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, que graven la compravenda d'immobles de segona mà, i que no fa altra cosa que equiparar aquests immobles amb els nous, afectats també per l'increment d'un punt en l'IVA. Atès que la Generalitat preveu ingressar aquest any per aquests impostos 1.460 mi­lions d'euros, la mesura podria aportar a les arques autonòmiques 14 milions d'euros.

La lluita contra el frau fiscal sembla, a hores d'ara, quan l'Agència Tributària ja té tots els engranatges a punt, més beneficiosa. De fet, l'aflorament de diner no declarat ha crescut de forma significativa en els últims dos anys, des de la creació de l'agència arran de l'Estatut. L'any passat, només la supervisió de la liquidació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats va suposar uns ingressos de 105,2 milions d'euros, un 24% més que el 2008. Segons les dades de l'agència, cadascun dels seus treballadors genera, de mitjana, 4,7 milions d'euros a l'any, tot i que aquesta rendibilitat només s'entén per la milionària inversió que el Departament d'Economia ha fet en el seu sistema informàtic.

El tercer punt per millorar la recaptació és el menys controlable de tots. Depèn de l'evolució de l'economia i de la sortida de la crisi, quina serà la conseqüència directa que tindrà sobre la recaptació. Tot i que el primer trimestre d'aquest any es van tancar set trimestres de contracció econòmica, caldrà veure la recuperació que ha de permetre el canvi de cicle. I la reducció de l'obra pública pot ser un fre per al creixement.