Archivo de Público
Jueves, 13 de Mayo de 2010

Professors universitaris ajudaran a agilitar les sentències

El TSJC té més de 22.000 casos pendents de tancar, sobretot relacionats amb la crisi econòmica

PÚBLIC ·13/05/2010 - 06:17h

Els jutges i els magistrats de Catalunya redacten una mitjana de 1,57 sentències diàries, moltes d'elles fora del termini previst, però això no evita que actualment hi hagi més de 22.000 assumptes pendents de tancar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Per fer front a aquest col·lapse, la presidenta del TSJC, Maria Eugènia Alegret, va anunciar ahir que el tribunal s'està plantejant que professors universitaris puguin ajudar els jutges en el procés de documentació, recollida de jurisprudència i comparació amb sentències prèvies. Aquesta col·laboració ja es dóna en el Tribunal Suprem i en altres països, i la Universitat Autònoma de Barcelona s'ha mostrat interessada en aquesta possibilitat.

Acumulació desigual

La majoria dels casos pendents de tancar es concentren a la sala del contenciós administratiu, que n'acumula 15.000, mentre que la sala del social en té 7.000 i la civil i penal no arriba als 150, segons es desprèn de la Memòria judicial 2009, presentada per Alegret.

A causa de la crisi econòmica, els casos relacionats amb els tancaments d'empreses i els impagaments són els que van créixer més durant el 2009: els jutges mercantils van rebre un 53,4% més d'assumptes, els civils mixtos un 22,3% més, i els socials un 15,3% més. Igualment, el nombre de procediments concursals -tancaments d'empreses- va augmentar un 68,7%. Per contra, una de les notícies positives de l'informe és que les denúncies per violència contra la dona han disminuït un 9%.

Una de les preocupacions del TSJC és l'elevada interinitat que pateixen els jutges, que arriba al 19%. Encara és més greu la situació dels secretaris, ja que el 42% són substituts, i la dels funcionaris, un 37% de les places dels quals estan cobertes per interins.

La situació de la llengua catalana a la justícia segueix sent crítica i no ha millorat, ja que tan sols un 19% de les sentències estan escrites en català.