Archivo de Público
Miércoles, 5 de Mayo de 2010

El sou deixa fora el 40% de peticions de pisos protegits

7.800 persones acrediten menys de 10.000 euros

DANI CORDERO ·05/05/2010 - 08:20h

Una promoció de pisos de protecció oficial al Poble-sec. EDU BAYER

Al voltant de 20.000 persones s'han adreçat a l'Ajuntament de Barcelona per demanar un habitatge de protecció oficial en l'últim any, des que es va posar en marxa el registre municipal. La sorpresa, però, ha estat comprovar que el 40%, 7.800 persones, ingressen menys de 10.000 euros a l'any. Amb aquesta limitada capacitat de despesa, els sol·licitants queden fora de les condicions dels plecs de condicions del Patronat Municipal de l'Habitatge. No arriben als requisits mínims.

"No poden entrar en la majoria dels sortejos", confirma Antoni Sorolla, delegat d'Habitatge de l'ajuntament. El consistori, seguint les pautes que marca el Banc d'Espanya en matèria de concessió d'hipoteques, intenta que els beneficiaris de les seves promocions no hagin de destinar més del 30% dels seus ingressos al pis on han de viure.

20.000 persones s'apunten a la borsa d'habitatge públic de Barcelona

L'única alternativa per a aquest contingent és el lloguer assequible, perquè "difícilment trobaran una hipoteca de 200 o 300 euros al mes", diu Sorolla.

Des de l'inici d'aquest mandat, l'ajuntament intenta donar sortida als que acrediten que tenen menys recursos, per sota dels 5.000 euros, que ja entren en la categoria de contingent especial. Dins aquest grup, i a tot Catalunya, hi ha 19.000 famílies que reben alguna mena d'ajuda pels seus baixos ingressos, ja sigui a càrrec de la Generalitat o de l'Estat. Ara, per als que al·leguen menys recursos, l'ajuntament vol fer un pack de pisos en què es pagarà en funció de les rendes. De moment, per aquest any s'ha creat un fons de 400.000 euros per donar com a subvenció al lloguer. I, a banda, s'han habilitat 120 pisos per a aquesta gent.

Les promocions finalitzades per l'ajuntament només han pogut satisfer la petició de 860 persones de les 20.000 que es van inscriure al registre. Dels que van passar tots els filtres i finalment van adjudicar-se algun pis de protecció, 25 van renunciar-hi argumentant motius econòmics, si bé l'ajuntament no s'atreveix a parlar de dificultats per aconseguir una hipoteca.

L'Ajuntament habilita un fons de 400.000 euros per a ajudes al lloguer

On sí que hi ha aquest problema és en el mercat lliure, que a poc a poc es recupera, com demostren les estadístiques de la Generalitat. Després d'anys de caigudes, la recaptació per l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, que grava entre altres coses la compra­venda de pisos, va pujar en el primer trimestre d'aquest any un 2,1%. Una de les causes d'aquesta millora, tot i estar encara en plena crisi i sense repunt del consum, és que aquest any és l'últim per poder-se beneficiar de desgravacions fiscals en la compra de l'habitatge.

En tot cas, el president del Col·legi Oficial d'API, Joan Ollé, assegura que "la meitat dels que s'interessen per adquirir un pis tenen serioses dificultats per obtenir crèdit". Aquest fet, que ell creu que és perquè el sector bancari prima les concessions sobre les seves pròpies vendes immobiliàries, estaria frenant la recuperació del sector: "Aquest any les vendes remuntaran entre un 60% i un 100%, però si no fos per aquesta discriminació de les entitats financeres, creixerien un 200%". Ollé assegura que l'acompanyament per aconseguir hipoteca s'ha duplicat.